baner lewaRachmistrz Logo baner prawa

Oferta


1. Zakres obsługi księgowej

Księgi handlowe
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych tj. księga główna, księga pomocnicza, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja dla podatku od towarów i usług
 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z klientem
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Sporządzenie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Szczegółowe analizy i raporty finansowe dostosowane do specyfiki firmy
 • Otworzenie ksiąg handlowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego PIT-28
 • Przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego
2. Kadry i płace
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło, pasków i raportów RMUA
 • Wyliczanie wynagrodzeń za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, wyliczanie odpraw i ekwiwalentów
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja czasu ich wykorzystania
 • Przejęcie od klienta teczek osobowych lub utworzenie ich jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zatrudnionych pracowników oraz przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych podlegających temu obowiązkowi
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS, sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS oraz przygotowanie przelewów do ZUS
 • Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
3. Sprawozdania i raporty finansowe

Typowe wydruki księgowe bardzo często nie są przejrzyste. Tworzymy więc wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe. W zależności od określonych przez Klienta potrzeb przygotowujemy w formie tabel lub wykresów analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji. Między innymi mogą to być:

 • Analizy sprzedaży
 • Analizy płynności finansowej
 • Szczegółowe analizy kosztów
4. Pomoc przy zakładaniu firmy
 • Pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prawnej
 • Pomoc przy wyborze formy prowadzenia księgowości
 • Pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Tworzenie wszystkich dokumentów rejestracyjnych
 • Rejestracja Firmy w Urzędach
5. Usługi dodatkowe
 • Przygotowanie wniosków kredytowych
 • Przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym
 • Reprezentacja klienta podczas kontroli z Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu Zakładowego Planu Kont
Cennik

Ceny uzależnione są od liczby dokumentów, formy prawnej klienta i liczby zatrudnionych pracowników bądź zawartych umów cywilno-prawnych.


KSiwy Strona Główna Mail do Rachmistrz